Hoppa till innehåll

Regler


För att komma in på Villan

Utöver att alltid kunna legitimera dig med giltligt ID så ska du även vara:

 • Du är student eller personal vid BTH.
 • Du är medlem i Blekinge Studentkår eller annan SFS-ansluten kår.
 • Du är uppskriven på vår gästlista av en medlem i Blekinge Studentkår.

Alkohollagen

Vi, precis som alla andra pubar, följer alkohollagen. Därför:

 • är det förbjudet att medföra egen alkoholhaltig dryck in i dessa lokaler.
 • är det förbjudet att medföra dryck köpt inne på studentpuben ut från lokalerna.
 • får du inte vara märktbart berusad i våra lokaler.

Garderoben

Ytterkläder och väskor skall ALLTID hängas in i garderoben! Du har ingen nytta av dem inomhus oavsett.

Vi ansvarar även ej för det som hängs in i garderoben.


Köpvarning och Köpstopp

Vid köpvarning får ingen alkoholhaltig dryck köpas.
Gäst som köper alkoholhaltid dryck till en gäst med köpvarning riskerar själv att få liknande varning.

Vid köpstopp skall gästen omedelbart lämna lokalen.


Rökning

Detta sen tobakslagen, lagen (2018:2088) om tobak och liknande produkter. Lagen innehåller bland annat bestämmelser om fler rökfria miljöer, som t.ex. vid entréer till lokaler som allmänheten har tillträde till.

Denna lag gör det förbjudet att förbruka tobak inom våra lokaler och i kön till Villan.
Sanktioner kan och kommer tilldelas mot förbrytelser mot detta då vårat alkoholtillstånd kan dras in.

OBS: E-cigaretter räknas in i detta.

Läs mer här

Vomering

Om en gäst vomerar inne på studentpuben blir denna debiterad 400 kr för händelsen.

I det fall att gästen inte är i tillstånd att betala så skickas en faktura till personen i fråga för händelsen.


För allas trevnad

 • I våra lokaler accepteras inga former av trakasserier!
 • Tycker serveringspersonalen att du har fått för mycket att dricka och inte bör ha mer så är det med största sannolikhet sant.
 • Respektera våra jobbare! De jobbar ideellt för din skull.
 • Glitter är förbjudet i dessa lokaler! Detta då löst glitter kan störa besökare och skada interiören.

Övrigt

 • Serveringsansvarigs ord är det som gäller!
 • Områden utmärkta med endast personal är till för just dessa och är förbjudna att beträda som gäst.
 • Det är förbjudet att som gäst gå bakom baren, använda hissen eller ta annan väg in eller ut än genom entrédörren.
 • You break it, you buy it. Gäller all form av skadegörelse samt klotter.
 • Behåll kläderna på, du ska inte agera professionell underklädesmodell här.
 • Sköt om vår lokal och ta hand om vår pub. Den drivs av studenter, för studenter.

Vid överträdelse av ordningsreglerna vidtas åtgärder.

sv_SESwedish